Danica Jovanović

Sekretar kluba
Brief info

Danica Jovanović je zadužena za nesmetan rad kluba. Zadužena je za administraciju oba kluba i može da obezbedi sve neophodne informacije u vezi sa aktuelnim dešavanjima.

Kratka biografija