Lazar Cvetanović

Trener
Brief info

Lazar Cvetanović je trener sa preko 3 godina iskustva u radu sa svim uzrasnim kategorijama.