Marko Đuričić

Pojas 1. Dan
Brief info

- Osvajač brojnih medalja na međunarodnim turnirima
- 2015 Ervopsko prvenstvo u olimpijskim kategorijama BRONZA