Milan Bogdanović

Trener
Brief info

Milan Bogdanović je trener sa preko 3 godina iskustva u radu sa svim uzrasnim kategorijama.