Milan Bogdanović

Trener
Kratka biografija

Milan Bogdanović je trener sa preko 3 godina iskustva u radu sa svim uzrasnim kategorijama.