Milan Milovanović

Trener
Kratka biografija

Milan Milovanović je trener sa preko 3 godina iskustva u radu sa svim uzrasnim kategorijama.