Tanja Tanacković

Predstavnik za medije i marketing
E-mail: tanja.tanackovic@gmail.com
Brief info

Nekadašnja takmičarka, članica nacionalnog tima ali i trener. Trenutno na poziciji predstavnika za medije i marketing. Sva pitanja u vezi sa tim možete slati na gore pomenuti mejl.

Kratka biografija