saradnici

Danica Jovanović

Danica Jovanović

Sekretar kluba

Kao generalni sekretar kluba, Danica članovima kluba može da pruži sve neophodne informacije o aktuelnim dešavanjima.

Tanja Tanacković

Tanja Tanacković

Predstavnik za medije i marketing