Danica Jovanović

Sekretar kluba

Danica Jovanović je zadužena za nesmetan rad kluba. Zadužena je za administraciju sva tri kluba i može da obezbedi sve neophodne informacije u vezi sa aktuelnim dešavanjima.