Istorija taekwondo-a

Taekwondo je vrsta borbe bez oružja koja vodi poreklo iz drevne Koreje. “Tae” znaci noga, udariti nogom ili uništiti nogom, “Kwon” je ruka, udariti rukom ili uništiti rukom ili pesnicom, a “Do” znaci put ili metod.

Taekwondo je samoodbrambena tehnika borbe bez oružja koja uključuje primenu udaraca nogama i rukama (sa zemlje i iz skoka), blokove, eskivaže, itd. To je mnogo više od obične fizičke borilačke veštine. Taekwondo je sistem treninga tela i uma u kome je naglasak stavljen na razvijanje moralnog karaktera.

Taekwondo je borilačka veština nastala kombinovanjem različitih borilačkih stilova koji su tokom proteklih 2000 godina postojali u Koreji, kao i u nekim zemljama koje je okružuju (Kina, Japan, itd.).

Najstariji podaci o Taekwondo-u datiraju oko 50. godine pre nove ere. U to vreme, Koreja je bila podeljena na tri kraljevstva. Silla, koja je osnovano u Kyongju ravnici 57. godine pre nove ere, Koguryo, koje se nalazilo u dolini reke Yalu, osnovano 37. godine pre nove ere, i Paekche, koje se nalazilo u jugozapadnom delu korejskog poluostrva, osnovano 18. godine pre nove ere.

Tae kyon se smatra najranijom formom Taekwondoa. Slike koje su pronađene na tavanicama Muyong Chonga, kraljevske grobnice Koguryo dinastije, prikazuju nenaoružane ljude koji koriste tehnike veoma slične onima koje se danas koriste u Taekwondou.

Iako se Tae kyon po prvi put pojavio u Koguryo kraljevini, Hwarang do ratnici Silla kraljevine su ti koji su zaslužni za razvoj i širenje Tae kyon-a širom Koreje.

Silla je bila najmanja od tri kraljevine i veoma cesto je bila pod napadima japanskih pirata. Dobila je pomoć od kralja Gwanggaeto-a. Njegovi vojnici iz Koguryo kraljevine pomogli su u odbijanju napadača.

U to vreme, nekoliko odabranih ratnika iz Silla kraljevine bili su obučavani Tae kyonu od strane majstora iz Koguryoa. Vojnici koji su trenirali Tae kyon kasnije su postali poznati kao Hwarang. Hwarang su osnovali vojnu akademiju u Silla kraljevini i nazvali je Hwarang do, što u bukvalnom prevodu znaci “put cveta muškosti”.

U Hwarang do akademiji izučavani su Tae kyon, istorija, konfučijanska filozofija, etika, budistički moral, muzika, umetnost, vojna taktika, i još mnoge stvari. Vodeći principi Hwarang ratnika bili su odanost, dostojnost poverenja, hrabrost i pravda.

Hwarang do obrazovanje bilo je bazirano na pet principa ljudskog ponašanja napisanih od strane jednog budističkog mudraca, zatim na obrazovanju, Tae kyonu i društvenim naukama. Tae kyon bio je proširen širom Koreje zahvaljujući članovima Hwarang doa koji su putovali zemljom da bi stekli nova znanja o ljudima i regionima.

Za vreme Silla dinastije (668 – 935), Tae kyon uglavnom je bio sportska i rekreativna aktivnost. Ime Tae kyon promenjeno je u Subak. Smisao veštine ponovo je promenjen tokom Koryo dinastije (935 – 1392). Kada je kralj Uijong bio na tronu (1147 – 1170), ponovo je promenio Subak i vratio mu oblik borilačke veštine.

Prva šire distribuirana knjiga o Tae kyon (Subak)-u, nastala je za vreme Yi dinastije (1397 – 1907). To je bio prvi put da je učenje Subaka bilo namenjeno široj javnosti. Do tada, veština je bila ograničena samo na vojsku.

Tokom druge polovine vladavine Yi dinastije, usled korišćenja diplomatije umesto ratovanja pri rešavanju politickih sukoba, Subak je skoro u potpunosti nestao. Smisao veštine ponovo je promenjen u rekreativni. Nedostatak interesovanja doveo je do cepanja Subaka i odvojenog uvežbavanja širom zemlje.

1909. godine, Japanci su okupirali Koreju. Okupacija je trajala citavih 36 godina. Da bi kontrolisali korejski patriotizam, Japanci zabranjuju vežbanje svih borilackih veština, korišćenje korejskog jezika, pa čak spaljuju i sve knjige napisane u Koreji.

Upravo ova zabrana bila je zaslužna za obnavljanje interesovanja za Subak. Mnogi Korejanci organizovali su se u tajne grupe i vežbali borilačke veštine u zabačenim budističkim hramovima. Mnogi ljudi napuštali su Koreju da bi učili borbene veštine u drugim zemljama kao što su Kina i Japan.

1943. godine, Judo, Karate, i Kung fu stigli su u Koreju i borilačke veštine ponovo počinju da stiču popularnost.

1945, Koreja je oslobođena. Poslednjih nekoliko godina pre oslobođenja, postojalo je mnogo različitih varijanti Subak (Tae kyon) – a, usled različitih uticaja.

Prva Taekwondo škola (Kwan) osnovana je u Yong Chunu, u Seulu, u Koreji, 1945. godine. Mnoge škole takođe su otvorene od 1945. do 1960. Svaka od njih tvrdila je da podučava tradicionalnu korejsku borilacku veštinu, ali su sve naglašavale različite aspekte Tae kyon (Subak) – a. To je prouzrokovalo pojavu različitih imena veštine u svakoj školi. Neka od njih bila su: Soo bahk do, Kwon bop, Kong soo do, Tae soo do, Kang soo do, itd.

Korejske oružane snage formirane su 1945. godine. 1946, potporučnik Choi Hong Hi počeo je da podučava Tae kyon svoje vojnike u korejskoj vojnoj bazi Kwang Ju.

Najveća prekretnica za korejske borilacke veštine dogodila se 1952. godine. Za vreme vrhunca korejskog rata, predsednik Syngman Rhee posmatrao je 30-minutnu prezentaciju korejskih borilackih veština. Posebno je bio impresioniran kada je Tae Hi Nam polomio 13 crepova jednim jedinim udarcem. Posle demonstracije Rhee je razgovarao sa Choi Hong Hijem i naredio da svi korejski vojnici budu obučavani borilačkim veštinama. To je prouzrokovalo ogroman porast u broju Tae kyon škola i ucenika.

U to vreme u Koreji, specijalne grupe komandosa vicnih borilackim veštinama, formirane su da bi se borile protiv komunistickih snaga Severne Koreje. Jedna od najistaknutijih jedinica, cuvena po mnogim neverovatnim akcijama bila je poznata kao Crni tigrovi.

Korejski rat trajao je do 1953. godine. 1954, general Choi Hong Hi organizovao je 29. pešadijsku jedinicu na ostrvu Che Ju, koje je predstavljalo centar za obuku vojske Tae kyonu.

11. aprila 1955. godine, na skupu direktora škola borilackih veština, istoričara i promotera Tae kyona, odlučeno je da se svi različiti stilovi spoje u jedan radi postizanja zajedničkih ciljeva. Novo ime za veštinu, Tae soo do, prihvaćeno je od strane svih majstora. Dve godine kasnije, ime je ponovo promenjeno, ovoga puta u Taekwondo. Naziv je predložio general Choi Hong Hi koji se i smatra ocem savremenog Taekwondo – a. To ime je predložio zbog sličnosti sa Tae kyonom i produžavanja kontinuiteta i tradicije. Takođe, ono je opisivalo korišćenje i ručnih i nožnih tehnika.

Neslaganje između različitih škola koje se nisu ujedinile nastavljeno je do 14. septembra 1961. godine kada je zvaničnim dekretom novih vojnih vlasti naređeno ujedinjenje u jednu organizaciju pod nazivom Korejska Taekwondo Asocijacija (KTA), sa generalom Choi Hong Hijem na svom čelu.

1962, KTA ponovo je testirala sve nosioce crnog pojasa da bi se utvrdili određeni standardi. Taekwondo je postao jedan od zvaničnih događaja na godišnjem nacionalnom sportskom skupu u Koreji. KTA je poslala instruktore i timove za demonstraciju širom sveta, a u Koreji, Taekwondo se brzo proširio na srednje škole i fakultete.

U martu 1966. godine, general Choi osnovao je Internacionalnu Taekwondo Federaciju (ITF) ciji je postao predsednik. Choi se kasnije povukao sa mesta predsednika Korejske Taekwondo Asocijacije i premestio sedište ITF – a u Montreal, u Kanadu. Akcenat u veštini stavlja na vežbanje samoodbrane a ne sportske borbe.

1974. godine, Choi je objavio da je 600 kvalifikovanih ITF instruktora poslato širom sveta. U Koreji, za novog predsednika KTA izabran je Young Wun Kim. Pošto je smatrao da je Koreja postojbina Taekwondoa i da bi sedište svetske Taekwondo organizacije moralo da bude u njoj, prekinuo je veze KTA sa ITF – om i 28. maja 1973. godine osnovao Svetsku Taekwondo Federaciju (WTF). Te godine održano je i prvo Svetsko prvenstvo u Taekwondou, u Seulu, u Koreji.

Na prvom sastanku WTF – a, Un Yong Kim izabran je za njenog predsednika. WTF jedina je zvanična organizacija priznata od strane Vlade Republike Koreje kao međunarodno upravljačko telo za Taekwondo. Svetska Taekwondo Federacija mnogo je od tada doprinela standardizovanju pravila sportskih borbi i organizovanju svetskih takmičenja.

Posle drugog svetskog prvenstva u Taekwondou, WTF postaje clan Generalne skupštine internacionalne sportske federacije (GAISF) koja je usko povezana sa Internacionalnim olimpijskim komitetom (IOC). IOC prima WTF u članstvo u julu 1980. godine. 1982, Generalna skupština IOC – a određuje Taekwondo za sport koji će biti demonstriran na Olimpijskim Igrama 1988. u Seulu, u Koreji.

Na Olimpijskim Igrama u Sidneju 2000. godine, Taekwondo je postao zvanićni olimpijski sport.

Od nastanka savremenog Taekwondoa 11. aprila 1955. godine, njegov razvoj bio je veoma brz. Danas više od 30 miliona ljudi trenira Taekwondo u preko 156 zemalja širom sveta.

Taekwondo pojasevi

Učenikov rang u Taekwondou obeležava se bojom pojasa. Svakom pojasu osim belog (i to do crnog pojasa) odgovara jedan Geup (8. – 1.). Žuti pojas označava da učenik ima osmi Geup, zeleni pojas – šesti Geup, itd. Samim početkom vežbanja i uclanjenjem u klub, stiče se pravo na nošenje belog pojasa. Za njega nije potrebno polaganje. Na svakom sledećem testiranju, učenik ima pravo da polaže za sledeći viši pojas.

Prvi stepen sa crnim pojasem je prvi DAN. Na ovom nivou, ime nosioca pojasa i jedna zlatna traka mogu biti izveženi na pojasu. Svaki sledeći stepen (DAN) označava se dodatnom zlatnom trakom.

Boje imaju simboličko znacenje a jedna traka u boji sledećeg pojasa ukazuje na prelazni nivo izmedu dve boje pojasa. Ovde je prikazana šema boja koju koristi Taekwondo savez Srbije i TK “Galeb” kao njegov clan.

Boje pojaseva su sledeće:

10. Geup – beli pojas
9. Geup – beli pojas sa žutom trakom
8. Geup – žuti pojas
7. Geup – žuti pojas sa zelenom trakom

6. Geup – zeleni pojas

5. Geup – zeleni pojas sa plavom trakom
4. Geup – plavi pojas
3. Geup – plavi pojas sa crvenom trakom

2. Geup – crveni pojas

1. Geup – crveni pojas sa crnom trakom

Crni pojas 1. Dan

Taekwondo forme

Pravila za izvođenje formi:

  • Pre izvođenja forme obavezan je naklon i izgovaranje tačnog naziva forme na korejskom
  • Forma počinje i završava se u istoj tački
  • Pravilni (ispravni) stav mora biti zadržan sve vreme izvođenja forme
  • Mišići moraju biti stegnuti ili opušteni u kritičnim tačkama vežbe
  • Kijap (uzvik) mora se raditi na naznačenim mestima u formi
  • Forma se izvodi ritmično i bez krutosti
  • Treba znati svrhu svakog pokreta
  • Svaki pokret treba izvoditi realistično

Sastavni deo polaganja za svaki novi pojas je i izvođenje formi. Za svaki pojas (kome odgovara određeni Geup odnosno DAN) postoji po jedna forma. Ovde možete videti tačne nazive svih formi na korejskom jeziku, kao i njihove animirane primere i slike svakog pojedinačnog pokreta.

Tae geuk il jang – Prva forma –
Za 8. Geup
Detaljni prikaz svakog pojedinačnog pokreta 
Animirani primer forme 
Još jedan animirani prikaz ove forme
Tae geuk ee jang – Druga forma –
Za 7. Geup
Detaljni prikaz svakog pojedinačnog pokreta 
Animirani primer forme 
Još jedan animirani prikaz ove forme
Tae geuk sam jang – Treća forma –
Za 6. Geup
Detaljni prikaz svakog pojedinačnog pokreta
Animirani primer forme 
Još jedan animirani prikaz ove forme
Tae geuk sa jang – Četvrta forma – Za 5. Geup
Detaljni prikaz svakog pojedinačnog pokreta 
Animirani primer forme
Tae geuk oh jang – Peta forma –
Za 4. Geup
Detaljni prikaz svakog pojedinačnog pokreta 
Animirani primer forme
Tae geuk yuk jang – Šesta forma –
Za 3. Geup
Detaljni prikaz svakog pojedinačnog pokreta 
Animirani primer forme
Tae geuk chil jang – Sedma forma-
Za 2. Geup
Detaljni prikaz svakog pojedinačnog pokreta 
Animirani primer forme
Tae geuk pal jang – Osma forma –
Za 1. Geup
Animirani primer forme
Tae geuk pal jang – Osma forma –
Za 1. DAN (kao i za 1. Geup)
Animirani primer forme
Koryo – Za 2. DAN
Detaljni prikaz svakog pojedinačnog pokreta 
Animirani primer forme

Taekwondo kategorije

Da bi se odredili najbolji pojedinci, klubovi i reprezentacije u Taekwondou, širom sveta se pod pokroviteljstvom WTF-a (Svetska Taekwondo Federacija) održava veliki broj takmicenja u Taekwondo sportskim borbama. Na njima dolazi do direktnog i snažnog fizickog kontakta izmecu takmicara. Da bi se smanjile nejednakosti u relativnim faktorima kao sto je telesna masa takmicara, kao i da bi se obezbedila sigurnost i jednaki uslovi za sve, ustanovljen je sistem kategorija težine. Kategorije se razlikuju za seniore (takmicari koji imaju preko 17 godina), juniore (takmicari od 14 do 17 godina starosti) i kadete (takmicari od 7 do 14 godina). Podela na mušku i žensku konkurenciju, gde se muškarci takmice sa muškarcima, a dame sa damama, jedno je od osnovnih pravila.

SENIORI
KAT.
MUŠKARCI
ŽENE
1.
do 54 kg
do 46 kg
2.
54 – 58 kg
46 – 49 kg
3.
58 – 63 kg
49 – 53 kg
4.
63 – 68 kg
53 – 57 kg
5.
68 – 74 kg
57 – 62 kg
6.
74 – 80 kg
62 – 67 kg
7.
80 – 87 kg
67 – 73 kg
8.
preko 847 kg
preko 73 kg
JUNIORI
KAT.
MUŠKARCI
ŽENE
1.
do 45 kg
do 42 kg
2.
45 – 48 kg
42 – 44 kg
3.
48 – 51 kg
44 – 46 kg
4.
51 – 55 kg
46 – 49 kg
5.
55 – 59 kg
49 – 52 kg
6.
59 – 63 kg
52 – 55 kg
7.
63 – 68 kg
55 – 59 kg
8.
68 – 73 kg
59 – 63 kg
9.
73 – 78 kg
63 – 68 kg
10.
preko 78 kg
preko 68 kg
KADETI
KAT.
MUŠKARCI
ŽENE
1.
do 33 kg
do 29 kg
2.
33 – 37 kg
29 – 33 kg
3.
37 – 41 kg
33 – 37 kg
4.
41 – 45 kg
37 – 41 kg
5.
45 – 49 kg
41 – 44 kg
6.
49 – 53 kg
44 – 47 kg
7.
53 – 57 kg
47 – 51 kg
8.
57 – 61 kg
51 – 55 kg
9.
61 – 65 kg
55 – 59 kg
10.
preko 65 kg
preko 59 kg
Kadeti
Visina MIN. težina MAX. težina
Under 148cm Not exceeding 148cm 33kg 45kg
Under 152cm Od 148cm do 152cm 35kg 48kg
Under 156cm Od152cm do 156cm 37kg 51kg
Under 160cm Od 156cm do 160cm 39kg 53kg
Under 164cm Od 160cm do 164cm 41kg 56kg
Under 168cm Od 164cm do 168cm 43kg 59kg
Under 172cm Od 168cm do 172cm 45kg 61kg
Under 176cm Od 172cm do 176cm 47kg 64kg
Under 180cm Od 176cm do 180cm 49kg 67kg
Over 180cm Preko 180 cm 52kg 80kg
Kadetkinje
Visina MIN. težina MAX. težina
Under 144cm Not exceeding 144cm 32kg 43kg
Under 148cm Od 144cm do 148cm 33kg 45kg
Under 152cm Od 148cm do 152cm 35kg 48kg
Under 156cm Od 152cm do 156cm 37kg 51kg
Under 160cm Od 156cm do 160cm 39kg 53kg
Under 164cm Od 160cm do 164cm 41kg 56kg
Under 168cm Od 164cm do 168cm 43kg 59kg
Under 172cm Od 168cm do 172cm 45kg 61kg
Under 176cm Od 172cm do 176cm 47kg 64kg
Over 176cm Preko 176 cm 50kg 75kg

Taekwondo izrazi

Na Taekwondo treninzima koristi se veliki broj reči i izraza na korejskom jeziku jer je upravo u toj zemlji Taekwondo i nastao. Ovde možete videti njihov najveći deo. S obzirom na to da je tačan izgovor korejskih reči nemoguce ispisati latinicnim slovima, ovo Vam može poslužiti samo kao pomoćno sredstvo savladavanja korejske terminologije.

* Prevod izraza koji nose ovu oznaku ne zvuci najadekvatnije na srpskom jeziku, a neke je i nemoguće prevesti.

Delovi ruke
Delovi noge
Tehnike
Stavovi
Blokovi
Izrazi u sportskim borbama
Brojevi
Redni brojevi
Ostali izrazi

DELOVI RUKE

DELOVI NOGE

TEHNIKE

Pesnica – Joomuk
Prednji deo pesnice – Ap joomuk
Zadnji deo pesnice – Dung joomuk
Bocni deo pesnice – Yop joomuk
Dlan – Sonbadak
Ruka-nož – Sonal*
Obrnuta ruka-nož – Sonal dung*
Prsti – Songarak
Lakat – Palkup
Podlaktica – Palmok

Prednji deo tabana – Apkumchi
Zadnji deo stopala – Dwikumchi
Bocni deo tabana – Balkal
Koleno – Moorup
Gornji deo stopala – Baldung
Nožni prsti – Balkut

Udarac nogom – Chagi
Udarac rukom – Chirugi
Ubod rukom – Tulgi
Udarac – Taerigi
Blok – Maki
Prst-koplje – P’yeonson geut*
Obrnuti udarac rukom – Momtong bandae chirugi
Udarac rukom u grudi – Momtong chirugi
Udarac u vrat rukom-nožem – Sonal mok chigi*
Prednji udarac nogom – Ap chagi
Bocni udarac nogom – Yop chagi
Kružni udarac nogom – Dolyo chagi
Obrnuti kružni udarac nogom – Pandae dolyo chagi
Udarac nogom u nazad – Dwit chagi
Udarac nogom iz okreta za 360 stepeni – Mondolyo chagi
Zadnji kružni udarac – Dwit dolyo chagi
Udarac odozgo prema dole – Naeryo chagi
Udarac spolja prema unutra – An chagi
Udarac iznutra prema spolja – Pakat chagi

STAVOVI

BLOKOVI

IZRAZI U SPORTSKIM BORBAMA

Hodanje – Gunnin
L stav – Niun*
Sedenje – Annun
Fiksirani – Gojung
Niski – Naucho
X stav – Kyocha*
Prednji stav – Ap koobi
Zadnji stav – Dwit koobi
Zatvoreni – Moa
Na zadnjoj nozi – Dwitbal
Spreman – Junbi
Spreman za naklon – Gubryo junbi
Paralelna stopala – Narani junbi
Položaj za udaranje nogama – Palchagi junbi
Pomeranje prema napred – Apeuro nagam yeonseo
Desna noga nazad – Orun bal dwiro
Zamena stava stopala – Bal bakkwo
Okret jedan prema drugom – Majoo bogo
Vertikalni – Soo jik Jahaci stav – Choochoom sogi
Hodajuci stav – Ap sogi
Ukršteni stav prema nazad – Dwikoa sogi
Ukršteni stav prema napred – Apkoa sogi
Ždral stav – Hakdari sogi*
Ždral stav unazad – Ogeum hakdari sogi*
Tigar stav – Beom sogi*

Donji blok – Are maki
Srednji blok – Momtong maki
Gornji blok – Olgul maki
Blok rukama-nožem – Sonkal maki*
Blok jednom rukom-nožem – Han sonal maki*
Blok spolja prema unutra – Momtong bakat Maki
Uzlazni – Chookyo
Zaštitni – Daebi
Dvostruka podlaktica – Sang palmok*
Dupla podlaktica – Doo palmok*
Klinasti – Hechyo
Kružni – Dollimyo
Kukasti – Golcho

Pocni – Shi jack
Stani – Guman
Nazad u pocetni stav – Baro
Pobeda – Pil seung
Zastava – Kuk ki
Kazna (opomena) – Kyong go
Kazna (oduzimanje poena) – Gam jeom
Plavi – Chung
Crveni – Hong
Prekid – Kal yeo
Nastaviti – Kye sok
Suspenzija meca zbog povrede – Kye shi
Suspenzija meca iz drugog razloga – Shi gan
Plavi je pobednik – Chung seung
Crveni je pobednik – Hong seung
Odmor – Hyu sik

BROJEVI

REDNI BROJEVI

OSTALI IZRAZI

Jedan – Hana
Dva – Dool
Tri – Set
Četiri – Net
Pet – Tasa
Šest – Yasut
Sedam – Ikop
Osam – Yadul
Devet – Ahop
Deset – Yul
Jedanaest – Yul hana
Dvanaest – Yul dool
Trinaest – Yul set
Četrnaest – Yul net
Petnaest – Yul tasa
Šesnaest – Yul yasut
Sedamnaest – Yul ikop
Osamnaest – Yul yadul
Devetnaest – Yul ahop
Dvadeset – Samul
Trideset – Suin
Četrdeset – Maheun
Pedeset – Shiun
Šezdeset – Yeisoon
Sedamdeset – Ilhoon
Osamdeset – Yeoduhn
Devedeset – Ahuhn
Sto – Baek

Prvi – Il
Drugi – Ee
Treci – Sam
Četvrti – Sa
Peti – Oh
Šesti – Uke
Sedmi – Chil
Osmi – Pal
Deveti – Koo
Deseti – Ship

Visok – Nopunde
Srednji – Kaunde
Bocni – Yop Unutrašnji – Anuro
Spoljašnji – Bakuro
Desno – Orun Levo – Wen
Prema unutra – An
Prema spolja – Pakat
Klizanje – Mikulgi
Sklekovi – Momtong bachim
Okret – Dwirodora
Prema napred – Apro
Prema nazad – Muluswimyu
Samoodbrana – Hosin sul
Zdravo, kako si? – An young ha shim neeka
Doviđenja – An young ship sheeo
Hvala – Kan sa ham ne da
Nema na cemu – Cha ma nay oh
Još jednom – Han ban do
Pravilno stegnuta pesnica – Pa run ju mok
U cetiri pravca – Saju
Na tri koraka – Sambo
Na jedan korak – Ilbo
Škola – Kwan
Sala za vežbanje – Dojang
Direktor – Kwang jang nim
Instruktor – Sabum nim
Senior – Sunbae nim
Nisko – Najunde
Prednji – Ap
Uniforma – Dobok
Pojas – Ti
Pažnja – Charyot
Naklon – Kyun ye