Milan Bogdanović

Trener

Milan Bogdanović je trener sa preko 3 godina iskustva u radu sa svim uzrasnim kategorijama.