9 Views

Tekvodno klub Galeb je po dobijanju dozvole od Ministarstva omladine i sportom krenuo sa radom 11. maja uz pridržavanje svih mera koje su preporučene.

Vrata oba kluba su uveliko otvorena za stare ali i za nove članove!

Čekamo vas!